Laboratorium voor grond-, gewas- en milieuonderzoek.
Welkom   Nieuws   Paardenwei   Contact   Grondonderzoek   Milieu onderzoek   Handleidingen   Bladstelen onderzoek   

Wie en wat?

Joke de Geus

Eijkpunt is het bedrijf van drs. Joke de Geus-van der Eijk. Na haar HBO opleiding voor botanisch analiste studeerde zij biologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Zij startte in 1992 met haar bedrijf Eijkpunt.

Als drijvende kracht achter Eijkpunt analyseert Joke de Geus grondmonsters en geeft bemestingsadviezen. Haar doel is een goede service voor de akkerbouwers en de vollegrondsgroentetelers in de regio. Dat betekent in de eerste plaats hele goede bemestingsadviezen, die op maat gesneden zijn voor de regio en haar specifieke karakteristieken. De regio die Eijkpunt bedient is voornamelijk het zuidwestelijk kleigebied.

De basis voor een goed gewas

Een goede bemesting is de basis voor een goed gewas. Voor een goed bemestingsadvies analyseert Eijkpunt eerst grondmonsters. Aan de hand van de uitslag stelt Joke de Geus een advies op. De gegevens van elk perceel afzonderlijk betrekt zij bij het advies. Met snelle uitslagen en het stimuleren van telers om zelf hun grondmonsters te steken wil zij boeren stimuleren om zelf actief met grondonderzoek bezig te zijn. Aan de hand van de informatie die de telers op de grondmonsterzak schrijven geeft zij een bemestingsadvies op maat.

Joke de Geus is een voorstander van bemestingssystemen die een goed gewas met een goede opbrengst garanderen en daarbij milieuverontreiniging voorkomen. Zoals uitspoeling van meststoffen naar het  grond- of oppervlaktewater. Een teler zal niet teveel bemesten wanneer het bijmeststysteem van Eijkpunt hem adviseert. Een succesvol bijmest systeem is het bladstelenonderzoek voor spruitkool en consumptieaardappelen.

Samenwerkingen en andere activiteiten

Het bladstelenonderzoek in spruitkool voert zij uit vanaf 2002 in samenwerking met Van Iperen, (toeleverancier van meststoffen en gewasbeschermings middelen te Westmaas). Zij werkte ook mee aan projecten van het Waterschap Hollandse Delta, die de oorzaak onderzochten hoe bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkwamen. Vanaf 2003 voort zij opdrachten uit voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Deze opdrachten gaan over milieukundig bodemonderzoek.

Overname door Groen Agro Control

In 2017 nam Groen Agro Control te Delfgauw Eijkpunt over. Vanaf die datum werd Joke de Geus bij Groen Agro Control de drijvende kracht achter de grondonderzoeken voor de open teelten. In juli 2017 werd de accreditatie behaald voor de uitvoering van grondonderzoeken ten behoeve van fosfaatdifferentiatie en derogatie.

Als u een specifieke vraag hebt kunt u ons natuurlijk altijd een mail sturen.

Eijkpunt-Groen Agro Control Distributieweg 1 2645 EG Delfgauw Tel 015 257 25 11 mail
Design by Onesto automatisering