Laboratorium voor grond-, gewas- en milieuonderzoek.
Welkom   Nieuws   Paardenwei   Contact   Grondonderzoek   Milieu onderzoek   Handleidingen   Bladstelen onderzoek   

Milieu-onderzoek

De meest gebruikelijke milieuonderzoeken zijn:

  • Dit onderzoek is vereist voor een bouwvergunning en wordt ook vaak uitgevoerd bij de verkoop van een huis of van een perceel grond. De bodem wordt onderzocht op diverse zware metalen, PAK’s, PCB en minerale olie. Gevonden waardes worden getoetst aan streefwaardes en waardes waarbij de gezondheid in gevaar komt. Een overschrijding van de streefwaarde betekent niet dat er een geval van bodemverontreiniging is. Pas wanneer de interventiewaarde (de waarde waarbij voor de gezondheid risico’s bestaan) wordt overschreden zal in een nader onderzoek de omvang van die verontreiniging worden onderzocht. Tarieven voor dit onderzoek op aanvraag.

Uw eigen tuin

  • Uw eigen tuin. Bij particulieren bestaat soms de behoefte om van hun tuin een milieumonster te laten onderzoeken. Omdat in binnenstedelijke gebieden of langs dijken de bodem (uw tuin) soms vervuild is. Een eenvoudig onderzoek biedt in deze gevallen veel duidelijkheid.De prijs bedraag € 320-, excl BTW
  • PFAS onderzoek. Prijs € 229,- excl BTW

Door dit onderzoek uit te voeren weet u al veel meer van uw tuin en weet u dat de gezondheid van spelende kinderen niet in gevaar komt.
Als u een specifieke vraag hebt kunt u ons natuurlijk altijd
mailen.

Eijkpunt-Groen Agro Control Distributieweg 1 2645 EG Delfgauw Tel 015 257 25 11 mail
Design by Onesto automatisering