Laboratorium voor grond-, gewas- en milieuonderzoek.
Welkom   Nieuws   Paardenwei   Contact   Grondonderzoek   Milieu onderzoek   Handleidingen   Bladstelen onderzoek   

Paardenwei onderzoek...

Een professioneel bemestingsadvies op maat voor uw paardenwei.

Wanneer de eigenaar van een paardenwei besluit ons om een bemestingsadvies te vragen dan moeten daartoe eerst grondmonsters genomen worden. De paardenhouder krijgt na analyse een advies over de juiste bemesting op zijn of haar paardenwei. Het is een professioneel advies, dat leesbaar en uitvoerbaar is voor een leek. De paardenhouder geeft de grootte van zijn weide aan ons door, het aantal paarden e.d., dan geven wij een advies over de hoeveelheden meststoffen, welke meststoffen gebruikt kunnen worden, en over het moment van toediening. Hierbij geeft de paardenhouder aan of het advies opgesteld wordt voor het gebruik van uitsluitend organische meststoffen of kunstmeststoffen, of een combinatie van beide soorten meststoffen. Of door middel van de aanwending van drijfmest.

Het grondonderzoek voor de paardenwei.

Het bemestingsadvies geldt voor een periode van 4 jaar. Voor die 4 jaar wordt een bemestingsadvies per jaar gegeven. Het kan dus zijn dat u het eerste jaar veel moet bemesten en de daaropvolgende jaren minder, als er tekorten zijn, die eerst gecompenseerd moeten worden. Daarna gaan we over op een evenwichtsbemesting. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat er eerst weinig bemest hoeft te worden en dat daarna de onttrekking gecompenseerd wordt met een evenwichtsbemesting. Klinkt ingewikkeld; is het niet. Wij maken het leesbaar en uitvoerbaar voor iedereen.
Hoe gaat het in zijn werk? Om een advies op maat te kunnen geven zijn er een aantal gegevens die wij van u willen weten voor het opstellen van het rapport:

-Hoeveel paarden/ pony's heeft u en welk ras zijn ze?
-Hoe groot is uw weiland?
-Wat is de grondsoort? Zand, kleigrond, rivierklei, veen of löss?
-Wat bent u van plan om met uw weiland te gaan doen? Beweiden, hooien of combinatie.
-Kunt u aangeven in welke maanden u wat wilt doen?
-Wilt u veel (on)kruiden in uw weiland?
-Wilt u het liefst geen onkuid in de paardenwei?
-Heeft u last van teveel mos in de paardenwei?
-Laat u regelmatig uw weiland met drijfmest injecteren?
-Wilt u dat het advies opgesteld wordt voor het gebruik van uitsluitend organische meststoffen of gebruikt u liever kunstmeststoffen, of wijst u een combinatie van beide soorten meststoffen niet af ?

Grondmonster zelf nemen.

U kunt uw grondmonster zelf steken, door 30 maal, verdeeld over het perceel uit de laag 0 tot 10 cm een beetje grond te bemonsteren. U kunt dit nalezen bij ”zelf grondmonsters nemen”. Uw grondmonster kunt u opsturen via TPG post naar Groen Agro Control, Distributieweg 1, 2645 EG  DELFGAUW,.

Probleempercelen.

Wanneer u problemen heeft met uw weiland, dan ontvangen wij graag meer informatie. In dit soort gevallen is het maken van foto's heel handig. In dit geval kost het advies ons meer tijd. Ik zal u hierover vooraf inlichten. De kosten komen dan hoger uit. Een bezoek aan uw perceel is ook mogelijk. Wij zijn er echter van overtuigd dat u met onze adviezen vele honderden euro's kunt besparen. Te denken valt aan kosten voor de aankoop van voer, kosten voor drainageaanleg of juist niet.

Prijs.
De prijs voor het onderzoek plus het standaardbemestingsadvies bedraagt  €110,00 excl BTW (133,10 incl 21% BTW). Of € 215,00 excl BTW (€ 260,15 incl 21% BTW). In dat geval voeren we de analyses uit en stellen we een advies op maat op voor uw paardenwei. Het bemestingsadvies geldt voor een periode van vier jaar.

Voor nadere informatie kunt u ons bellen (015 257 2511) of mailen.
 

Eijkpunt-Groen Agro Control Distributieweg 1 2645 EG Delfgauw Tel 015 257 25 11 mail
Design by Onesto automatisering